HALFAUTOMAAT/LASER laskop

GMAW/LASER cutting head

HALFAUTOMAAT/LASER laskop

Bovenaanzicht met 2 draaiassen

The workpiece can be clamped into 2 rotating axes/fixtures. The axis can work individually or synchronised. (gantry system)

Het werkstuk kan in 2 klauwplaten ingeklemd worden. De klauwplaten werken individueel of gesynchroniseerd.

Operator console

The operator console can be positioned on the most conveniant place to follow the welding proces. The safety doors are closed and secured before the welding starts.

De operator console kan verplaatst worden naar de meest geschikte plaats om het lasproces te volgen. De veiligheidsdeuren worden gesloten en vergrendeld voor het lassen begint.