Bovenaanzichtop

The 4 ton automatic loading system allows several hours of production.

Het laadsysteem  met 4 ton capaciteit laat verschillende uren productie toe.

Vanger uit

The (optional) catcher is inserted into the tube to protect the inside of the tube and simultanuously suck molten parts out of the tube. The part is removed by the catcher when it retracts.

De optionele vanger wordt in de buis geschoven om de binnenkant van de buis te beschermen en gelijktijdig gesmolten deeltjes weg te zuigen. Het stuk wordt door de vanger verwijderd wanneer deze terugtrekt.

Pick en place video

Robot video